PROJEKTET

ÖVERSÄTTNINGSPROJEKTET

Khan Academy startades i USA 2006 som en non-profit organisation som erbjöd korta videolektioner i matematik med tillhörande övningsuppgifter. Med tiden har man utökat innehållet så att det erbjuder videolektioner och övningar i alla ämnen som ingår i den amerikanska läroplanen. Khan Academy har idag  över 5500 videor, 100 000 övningar och 100 miljoner användare. 

Tack vare det stora antalet användare och att plattformen funnits över en längre tid har man kunnat dra många slutsatser om lärande, progression, svårigheter och hur man ska utveckla innehållet. Detta har lett till att man idag har en fantastisk beprövad plattform som bygger på faktisk erfarenhet. Den amerikanska Khan Academy organisationen sponsras  av många framstående välgörenhetsorganisationer som t ex  Bill and Melinda Gates Foundation, Google, Bank of America etc. 

Khan Academy Inc erbjuder alla länder att översätta innehåll, hosta sitt innehåll på plattformen och de står för drift, underhåll och utveckling. GRATIS. Dock måste varje land/språk själv stå för översättningen av videor och innehåll. 

Vi tror att översätta Khan Academy till svenska är det i särklass mest kostnadseffektiva sättet att erbjuda alla svensktalande en komplett digital utbildningsplattform och därmed öka Sveriges konkurrenskraft idag och i framtiden. 

Det finns idag många privata, vinstdrivande företag som gör ett bra jobb men oftast täcker de bara ett ämne, har ett begränsat innehåll och de kostar pengar för användarna. Med en plattform som är gratis för användaren säkerställer vi att även resursfattiga elever och skolor får tillgång till en digital plattform. Att innehållet är statistiskt beprövat och utvecklat säkerställer dessutom att vi får ett bra innehåll och kräver mindre resurser än om man även måste “uppfinna” innehållet. 

VAD KAN DU GÖRA

Khan Academy Svenska och översättningsprojektet bedrivs naturligtvis som en non-profit organisation även i Sverige. Att göra om eller dubba 5500 videor och översätta över 100 000 övningsuppgifter med förklaringar är resurskrävande. Vi behöver därför ditt stöd!

Vi behöver alltid sponsorer men även volontärer som kan översätta text från engelska till svenska, korrekturläsare, marknadsföringskompetens etc. Läs mer nedan under respektive kategori hur du kan bidra!

Ett översättningsprojekt består i huvudsak av två delar.

  1. Översätta Khan Academy material till svenska, både övningsuppgifter och teorifilmer, samt projektadministration
  2. Sprida information och hjälpa Sveriges lärare och elever att börja använda Svenska Khan Academy som ett naturligt hjälpmedel i matematikutbildningen. 
Idag arbetar vi i Sverige främst med punkt 1.