föräldrar

Så här kan du hjälpa till

Som förälder, vårdnadshavare, coach kan du hjälpa din elev genom att uppmuntra och att uppmärksamma framgångar. Du kan även se vilka områden eller enskilda frågor som eleven sliter med. Hjälp gärna till att förklara eller uppmuntra eleven att titta på förklaringsvideorna.. igen om det behövs. Kom ihåg att vissa koncept är väldigt abstrakta och det kan behövas flera genomlyssningar innan man helt förstår. 

Det finns guider och tips på engelska Khan Academy där du kan läsa om hur du kommer igång och hur du bäst stöttar. 

Du behöver skapa ett konto till dig själv och ett konto åt din elev, alternativt kan du koppla ditt konto till ett existerande konto för att bli coach åt eleven.