LÄRARE/
FÖRÄLDER

HUR KAN DU HJÄLPA

Välkommen till Khan Academy. Vi har hjälpt barn och vuxna sedan 2006.  Här hittar du information och länkar till guider så att du på bästa sätt kan stötta ditt barn/elev. Obs – detta material är på engelska.  

Via Parent/Teacher vyn kan du på ett enkelt sätt hålla reda på alla de som är knutna till ditt konto. Framsteg och svårigheter för de enskilda kontona är lätt att se och följa upp.